• Magyar
  • English

Agrárinformatikai Klaszter

Az együttműködő szervezetek hazai és nemzetközi versenyképességük növelése, valamint együttműködésük szorosabbá tétele okán 2014. októberében megalapították az Agrárinformatikai Klasztert. A kitűzött célok elérése érdekében az alapítók törekednek az erőforrásaik hatékony felhasználására a kommunikáció, az érdekképviselet, a külpiaci megjelenés és a forrásbevonások területén.

Célok

Versenyképesség növelése

A Klaszter elsődleges célként tűzte ki maga elé, hogy az igényeknek megfelelő informatikai szolgáltatásokat biztosítson a gazdálkodók számára, növelve ezáltal hatékonyságukat és innovációs potenciáljukat.

Piaci jelenlét

A Klaszter szerveződés biztosítani tud egy olyan folyamatosan bővülő tudásbázist, amely alapja lehet a felhasználóbarát kutatás-fejlesztési tevékenységnek, és amely serkenti az innovációt. A Klaszter képes hozzájárulni a hazai és nemzetközi agrár- és élelmiszeripari szereplők által igényelt versenyképes integrált agrárinformatikai megoldások fejlesztéséhez, ezzel is növelve a szektor eredményességét, és profittermelő képességét.

Kutatás-fejlesztés támogatása

Az agrárinformatika Magyarországon az elmúlt pár évben vált különösen fontos, jelentős kutatás-fejlesztési és gazdaságélénkítő potenciállal bíró területté. Jelentősége, hogy az informatikai szektorban elért fejlesztéseket az agrárium jellemzőire alakítva olyan robotikai vagy folyamatkezelő rendszereket, szoftvereket, drónokat, illetve ezeket ötvöző integrált rendszereket tudnak létrehozni, mely valódi segítséget nyújthat a gazdálkodók számára a termelés optimalizálásában.

Működési elvek

Project-Finanszírozás

A Klaszter vállalja, hogy az elérhető közvetlen brüsszeli forrású és hazai pályázatok megjelenését folyamatosan figyeli, a lehetőségekről tájékoztatja tagjait és partnereit. Ezentúl mind tagjai, mind pedig a Klaszter egészére vonatkozóan segítséget nyújt a pályázatok előkészítésében, valamint igény esetén a menedzselés és a monitoring során.

Érdekképviselet

A Klaszter egyik alapvető célja, hogy kapcsolatrendszerének köszönhetően hatékonyan képviselje a tagok, valamint általában az informatikai, agrár- és élelmiszeripari ágazati szereplők érdekeit a döntéshozók felé, és elősegítse a könnyebb kommunikációt a felek között. Nemzetközi szinten kiemelt cél a European Innovation Partnerships magyarországi agrár-innovációs operatív csoportjának létrehozása.

Kommunikáció

A Klaszter működéséhez, a megfogalmazott célok eléréséhez szükséges egyrészt a tagok közötti hatékony belső kommunikáció, másrészt pedig a szervezet bemutatkozásához, szakmai elismertségének növeléséhez a sikeres és folyamatos külső kommunikáció. Ennek megfelelően szakmai rendezvényeket szervez, és tagjai számára a tájékoztatás érdekében hírlevél és CRM-rendszert alakít ki.

Piacra jutás

A Klaszter kiemelt célja tagjai támogatása a nemzetközi piaci megjelenés folyamatában, képviseletük a nemzetközi szakmai eseményeken, kapcsolatépítés a szakma nemzetközi képviselőivel, együttműködések előkészítése, illetve segítség a nemzetközi piac megismerésében. Ennek érdekében partnerséget alakít ki minden olyan hazai és nemzetközi szervezettel, amelyek segítségére lehetnek a külpiaci megjelenésben.

Tagfelvétel

A Klaszter nyitott minden olyan informatikai cég, szervezet, kutatás-fejlesztéssel foglalkozó intézmény vagy kezdő vállalkozás, illetve gazdálkodó felé, aki fejlesztésein, rendelkezésére álló erőforrásain keresztül hozzáadott értéket képvisel a Klaszter céljainak elérése érdekében.

Jelenlegi tevékenységeink

Eseménynaptár

Elérhetőség

© 2024 AgroIT. All rights reserved.